Datums en Locaties

De MEE EXPOsure is op de volgende locaties te zien:

  • 8 oktober 2019 tot en met 14 november 2019 in het stadskantoor van de gemeente Kerkrade, Markt 33
  • 15 november 2019 tot en met 2 januari 2020 in het stadskantoor van de gemeente Sittard-Geleen
  • 11 februari tot en met 20 maart 2020 in het Erfgoedhuis van de gemeente Meerssen, Markt 38, Meerssen
  • 14 april tot en met 20 mei 2020 in het gemeentehuis van de gemeente Beek, Raadhuisstraat 9, Beek
  • 20 mei tot en met 31 juli 2020 in het gemeentehuis van Simpelveld, Markt 1, Simpelveld
  • 3 augustus tot en met 25 september 2020 in het Burgerhoes van de Gemeente Landgraaf

Willen jullie deze unieke MEE EXPOsure ook een plekje geven in een publieke setting?
Neem dan contact met ons op via: exposure@meezuidlimburg.nl